Predstaničný priestor v šali

Šaľa získala na nový prestupný uzol nenávratný príspevok z eurofondov, cieľom je zatraktívnenie verejnej dopravy.

Súčasťou nového prestupného uzla medzi železničnou, autobusovou a osobnou automobilovou dopravou je aj premiestnenie autobusovej stanice a zlepšenie podmienok pre rozvoj cyklistickej dopravy.

Predpokladaná hodnota zákazky je šesť miliónov eur, Šaľa získala na tento projekt eurofondy.

Mesto Šaľa sa zámerom vytvorenia prestupného uzla zaoberá už od roku 2016. V závere roka 2021 došlo k zmene pôvodne zamietavého rozhodnutia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Mesto Šaľa tak mohlo vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto investície.

Zhotoviteľ stavby zabezpečil vybudovanie záchytných parkovísk pre 256 vozidiel, autobusovej stanice na novom mieste, zelene, prvkov mobiliáru a ihriska, peších a cestných ťahov, verejného osvetlenia, kamerového systému a internetu, vrátane vybudovania sociálnych zariadení, prístreškov pre autobusovú stanicu, ako aj stojísk a boxov pre bicykle.

Jedným z cieľov mesta je zvýšenie atraktivity verejnej mestskej a prímestskej dopravy, ktorá podľa štatistík zápasí s poklesom počtu cestujúcich. Projekt financovaný z eurofondov má zastaviť tento trend a prilákať cestujúcich k verejnej doprave, a tým v konečnom dôsledku aj odľahčiť cesty nielen v meste, ale aj v jeho okolí.

Projekty v kategórii

Areál sa nachádza X-BIONIC SPHERE
Šamorín, Slovensko
Aqua Aréna je súčasťou AQUAPARK
Aquapark, Šamorín, Slovensko
podorys_promenada.jpg PROMENÁDA
Šamorín, Slovensko
Gymnastic_hallindoor_Beckerarchitekti.jpg GYMNASTICKÁ HALA
Šamorín, Slovensko
jazdeckahala_01_Beckerarchitekti.jpg JAZDECKÁ HALA
Šamorín, Slovensko
1_Phobos.jpg BYTOVÝ DOM
Šaľa, Slovensko
Skalka_1.jpg APARTMÁNOVÝ DOM
Skalka, Slovensko
1_g45.jpg BYT
Bratislava, Slovensko
Studienka_3.jpg PENZIÓN A PIVÁREŇ
Studienka, Slovensko
7_tehelne.jpg KÚPALISKO
Bratislava, Tehelné pole, Slovensko
portal2_web.jpg RECEPCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
Bratislava, Slovensko
2_banskabystrica.jpg ŠPORTOVÁ HALA
Banská Bystrica, Slovensko
kupalisko1.jpg KÚPALISKO
Šaľa, Slovensko
donovaly2.jpg HORSKÁ CHATA
Donovaly, Slovensko
Atrnavahala1.jpg ŠPORTOVÁ HALA
Trnava, Slovensko