PROMENÁDA

X-Bionic Sphere, Šamorín, Slovensko

Novovybudovaná PROMENÁDA je súčasťou športovo-rekreačného areálu – X-BIONIC SPHERE, novovznikajúceho multifunkčného areálu, ktorý na ploche viac ako 100 hektárov ponúka podmienky a vybavenie olympijskej kvality pre profesionálny i amatérsky šport, relax a kongresovú turistiku. Základnými časťami X-BIONIC SPHERE sú EQUESTOR SPHERE, AQUATIC SPHERE a HOTEL.

PROMENÁDA o dĺžke cca 380 metrov tvorí komunikačnú os - chrbticu celého areálu, nástupný priestor a spojnicu medzi jednotlivými časťami areálu a prepojenie pre peších na areálové parkoviska. Dimenzovaná je na návštevnosť pri veľkých športových a kultúrnych podujatiach.

Promenáda je situovaná pozdĺž areálovej komunikácie od hlavného vstupu do areálu smerom k jazdeckej hale, kde voľne pokračuje pozdĺž dostihovej dráhy. 

Pohľadové ukončenie promenády a vstupnú bránu do Equestor sphere tvorí socha cválajúceho koňa, ktorej autorom je maďarský sochár Gábor Miklós Szőke. Socha je vysoká 8,3 m, 14,6 m dlhá , váži 20 ton a patrí medzi najväčšie sochy koňa bez podstavca. 

Ako nosný princíp bolo zvolené vzájomné prelínanie sa spevnených plôch a jednotlivých vegetačných prvkov. Na vizuálne skrátenie dĺžky promenády bolo použité priečne členenie dlažby a taktiež kompozícia zelene. 

 

Plocha je doplnená osvetlením a mobiliárom – atypickými lavičkami , stojanmi na bicykle, smetnými nádobami a taktiež interaktívnymi hernými prvkami – zvonkohrou a podzemným telefónom.

Koncepciu vegetačných plôch tvora rytmicky nepravidelne sa striedajúce plošné vegetačné prvky - plochy trávniku, pôdopokryvných rastlín (Hypericum calycinum) , stálozelených strihaných živých plotov (Prunus laurocerasus), a tri typy trávobylinných spoločentiev – rozlíšených farebnosťou a pomerom zastúpenia okrasných tráv a trvaliek. Ako kostené dreviny boli použité Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Liriodendron tulipifera, a viackmenné formy Prunus serrulata, doplnené Amelanchier lamarckii. 

Medzi objektami aquaparku a gymnastickej haly je vytvorené menšie pobytové „námestie“ , ktorému dominuje prvok fontány pozostávajúcej z rastru trysiek v dlažbe. Charakter dlažby a vegetačných prvkov nadväzuje na riešenie hlavnej promenády, tak aby sa obe plochy vizuálne prepojili a priestor sa zjednotil. Členenie výsadieb potom pokračuje v podobnom duchu aj pozdĺž budovy aquaparku a v ďalších častiach areálu. 

Projekty v kategórii

Areál sa nachádza X-BIONIC SPHERE
Šamorín, Slovensko
Aqua Aréna je súčasťou AQUAPARK
Aquapark, Šamorín, Slovensko
Gymnastic_hallindoor_Beckerarchitekti.jpg GYMNASTICKÁ HALA
Šamorín, Slovensko
jazdeckahala_01_Beckerarchitekti.jpg JAZDECKÁ HALA
Šamorín, Slovensko
7_tehelne.jpg KÚPALISKO
Bratislava, Tehelné pole, Slovensko
2_banskabystrica.jpg ŠPORTOVÁ HALA
Banská Bystrica, Slovensko
kupalisko1.jpg KÚPALISKO
Šaľa, Slovensko
Atrnavahala1.jpg ŠPORTOVÁ HALA
Trnava, Slovensko
kosice_6.jpg ATLETICKÁ DRÁHA
Košice, Slovensko
tribuna.jpg TRIBÚNA
Martin, Slovensko
stiavnica_1_mod.jpg ATLETICKÁ DRÁHA
Banská Štiavnica, Slovensko
2_puchberg.jpg ŠPORTHOTEL
Puchberg am Schneeberg, Rakúsko
sekule02_Beckerarchitekti.jpg AQUAPARK
Sekule, Slovensko
viz3.jpg AQUAPARK
Komárno, Slovensko
16_xbflavour_apani_MT_HR_01_Beckerarchitekti.jpg HOTELOVÁ REŠTAURÁCIA
Šamorín, Slovensko