Šamorín

typ: šport a rekreácia
lokalita: Šamorín
plocha: xxx m2
status: v prevádzke
rok: 2012
projektový tým:

Ing. arch Viktor Becker
Ing. arch. Boris Kudrna

 

Aqua Aréna je súčasťou rekreačno-športovo- kongresového areálu X-BIONIC® SPHERE v Šamoríne.
Umiestnenie stavby plniacej funkciu aqua parku bolo podmienené napojením na existujúci objekt bývalého liečebného ústavu, teraz začleneného do novej budovy Aqua Areny, a bezkolíznym fungovaním celého areálu.

Budova je navrhnutá v súlade s požiadavkami na organizáciu profesionálnych národných i medzinárodných športových podujatí a súťaží.  Vďaka svojej koncepcii, veľkosti a vybaveniu  je špičkovým športoviskom pre profesionálnych športovcov v oblasti plávania ,vodného póla a synchronizovaného plávania. Ponúka však aj dostatok priestoru a možností na zmysluplne a zdravo strávený voľný čas pre  verejnosť.

Architektonické stvárnenie aqua parku vychádza z jeho funkčných celkov - vstupnej haly, bazénovej haly a zázemia so šatňami. V bazénovej a vstupnej hale bol kladený dôraz na transparentnosť, otvorenosť a atraktivitu prostredia. Skryté jednoduché moduly kubických tvarov tvoriace priestory pre zázemie dopĺňajú funkčné kompozičné a proporčné požiadavky celku.  

Celopresklené priečelie haly s bazénmi je tvorené hliníkovou stĺpikovo-priečnikovou fasádnou konštrukciou. Stĺpiky a priečniky sú usporiadané do nepravidelných obdĺžnikov.
Svojím tvarom a materiálom priečelie pripomína prierez kvapky vody.

V Aqua aréne je päť toboganov. Všetky tobogany sú vyrábané tradičnou ručnou technológiou. Dva interiérové tobogany sú plné trubicové s priemerom 1000mm, s možnosťou vybrať si jeden z desiatich programov svetelných a zvukových efektov. V exteriéry sú ďalšie dva tobogany o dĺžke 78,9m  a 108,4m a skupina šmykľaviek o dĺžke 17,5m  využívané v letnej sezóne.

Výrazným architektonickým prvkom interiéru plaveckej haly s rozmermi 55,2 x 34,7 m a maximálnej výške +11,1 m je nosná konštrukcia strechy z lepených drevených väzníkov.  Dvanásť dvojkĺbových rámov s osovou vzdialenosťou 5m má  atypický oblúkový tvar. Ich výraz je podčiarknutý svetlom reflektorov umiestnených v ich spodnej časti.

V interiéry bol kladený dôraz na použitie kvalitných povrchových materiálov. Steny bazénovej haly sú do 3m nad podlahou obložené prírodným kameňom. Tento obklad je ukončený svetelným LED podsvietením ktoré tvorí optické rozhranie medzi stenou a stropom. 

Pre stropný podhľad bol zvolený  napínaný podhľad s akustickou mikro-perforáciou. Tento materiál bez zlomov kopíruje zaoblenú spodnú hranu lepeného dreveného väzníka, zbytočne nepriťažuje strešnú konštrukciu, je odolný a vhodný do agresívneho prostredia Aqua arény a vytvára akustickú pohodu v priestore. Podhľady majú zároveň funkciu disperzie svetla z reflektorov.  Modro-biela farebnosť je zvolená tak, aby evokovala dennú oblohu ktorú pretína schodisko vyúsťujúce do toboganovej vežičky nad strechou haly.  

Dominantou priestoru haly je drevené dvojramenné kruhové schodisko v tvare DNA. Je unikátnu konštrukciu, ktorá nebola nikdy predtým vyskúšaná. Priemer schodiska je 3,7m a výška 11,6m. Výstupy na tobogany sú na dvoch výškových úrovniach. Konštrukcia z vrstveného termizovaného jaseňa, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a životnosťou bola doplnená  nerezovými prvkami, ktoré schodisko ešte viac stužili. Subtýlnosť a tvar týchto prvkov ale dovoľuje vyniknúť stúpajúcej drevenej závitovke schodiska. 

Projekty v kategórii

Areál sa nachádza X-BIONIC SPHERE
Šamorín, Slovensko
podorys_promenada.jpg PROMENÁDA
Šamorín, Slovensko
Gymnastic_hallindoor_Beckerarchitekti.jpg GYMNASTICKÁ HALA
Šamorín, Slovensko
jazdeckahala_01_Beckerarchitekti.jpg JAZDECKÁ HALA
Šamorín, Slovensko
7_tehelne.jpg KÚPALISKO
Bratislava, Tehelné pole, Slovensko
2_banskabystrica.jpg ŠPORTOVÁ HALA
Banská Bystrica, Slovensko
kupalisko1.jpg KÚPALISKO
Šaľa, Slovensko
Atrnavahala1.jpg ŠPORTOVÁ HALA
Trnava, Slovensko
kosice_6.jpg ATLETICKÁ DRÁHA
Košice, Slovensko
tribuna.jpg TRIBÚNA
Martin, Slovensko
stiavnica_1_mod.jpg ATLETICKÁ DRÁHA
Banská Štiavnica, Slovensko
2_puchberg.jpg ŠPORTHOTEL
Puchberg am Schneeberg, Rakúsko
sekule02_Beckerarchitekti.jpg AQUAPARK
Sekule, Slovensko
viz3.jpg AQUAPARK
Komárno, Slovensko
16_xbflavour_apani_MT_HR_01_Beckerarchitekti.jpg HOTELOVÁ REŠTAURÁCIA
Šamorín, Slovensko