Nová autobusová stanica a parkovisko

Slovo Šaľanov, marec 2018

Šaľa získala na nový prestupný uzol nenávratný príspevok z eurofondov, cieľom je zatraktívnenie verejnej dopravy.

Súčasťou nového prestupného uzla medzi železničnou, autobusovou a osobnou automobilovou dopravou je aj premiestnenie autobusovej stanice a zlepšenie podmienok pre rozvoj cyklistickej dopravy.

Predpokladaná hodnota zákazky je šesť miliónov eur, Šaľa získala na tento projekt eurofondy.

Mesto Šaľa sa zámerom vytvorenia prestupného uzla zaoberá už od roku 2016. V závere roka 2021 došlo k zmene pôvodne zamietavého rozhodnutia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Mesto Šaľa tak mohlo vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto investície.

Zhotoviteľ stavby zabezpečil vybudovanie záchytných parkovísk pre 256 vozidiel, autobusovej stanice na novom mieste, zelene, prvkov mobiliáru a ihriska, peších a cestných ťahov, verejného osvetlenia, kamerového systému a internetu, vrátane vybudovania sociálnych zariadení, prístreškov pre autobusovú stanicu, ako aj stojísk a boxov pre bicykle.

Jedným z cieľov mesta je zvýšenie atraktivity verejnej mestskej a prímestskej dopravy, ktorá podľa štatistík zápasí s poklesom počtu cestujúcich. Projekt financovaný z eurofondov má zastaviť tento trend a prilákať cestujúcich k verejnej doprave, a tým v konečnom dôsledku aj odľahčiť cesty nielen v meste, ale aj v jeho okolí.

Prečítajte si tiež

IMG_20160316_0001b ARCH 7-8/2015
Dátum: 17. mar. 2016
IMG_20160315_0001b Pekné Bývanie 5/2014
Dátum: 22. mar. 2016
promenada1.jpg Arch 6/2016
Dátum: 19. jún. 2016
ASB.jpg ASB 5/2016
Dátum: 20. jún. 2016
obalka_rocenky.jpg Ročenka dřevostaveb 2016
Dátum: 7. mar. 2017
1.png ASB 2/2022
Dátum: 10. feb. 2022