Ateliér BECKER

tvorí tím architektov a stavebních inžinierov pod vedením architekta Viktora Beckera. Ponúkame kompletný servis projekčných služieb v oblasti stavebníctva od úvodného architektonického návrhu cez vypracovanie projektovej dokumentácie až po dozor na stavbe.

Pri tvorbe návrhu stavby je naším cieľom zapracovať požiadavky klienta do kvalitnej modernej ale aj funkčnej architektúry, berúcej ohľad na prostredie. Pre každý projekt je zvolený tím interných a externých profesných odborníkov, ktorý sa maximálne snaží dosiahnuť tento cieľ bez ohľadu na veľkosť zakázky.

Výsledkom nášho snaženia od založenia ateliéru (1994) až po súčasnosť je veľké množstvo stavieb rôznej veľkosti a funkcie, a veríme, že aj rovnako veľké množstvo spokojných klientov.

Tibor Becker
autorizovaný architekt

tibor@becker.sk

Ing. arch. Viktor Becker
autorizovaný architekt

viktor@becker.sk 

 

 

 

Ing. arch. Boris Kudrna
hlavný architekt

kudrna@becker.sk
+421 908 873 368

        Ing. Erika Andrášiková       
        manažér/personalista       

         manager@becker.sk        
        +421 907 981 125        

 Ing. Peter Kminiak
          stavebný inžinier        

         atelier@becker.sk      
        +421 918 819 558     

Ing. Juraj Tóth

stavebný inžinier

atelier@becker.sk
+421 918 819 558

   

Ing. arch. Lýdia Chovancová, PhD.
architektka

atelier@becker.sk
+421 918 819 558

    

Arch. Lívia Pires
architektka

atelier@becker.sk
+421 918 819 558

Ponúkame:

 • odborné poradenstvo v oblasti architektúry, stavebníctva a interiéru
 • zastavovacie a objemové štúdie
 • architektonické štúdie a návrhy interiérov
 • kompletné projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb (vrátane profesií)
 • spracovanie rozpočtovej prípravy
 • získanie základných podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy

 • zabezpečenie všetkých potrebných výskumov územia stavby
 • zabezpečenie zmien územno - plánovacej dokumentácie
 • zabezpečenie získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • spolupráca pri výbere zhotoviteľa projektu
 • autorský dozor počas realizácie stavby

Kontaktujte nás

Použite náš kontaktný formulár a my Vás kontaktujeme okamžite ako to bude možné.

tel.: 0907 981 125

e-mail: atelier@becker.sk